AFYONKARAHİSAR İLİNE AİT ANTİK ŞEHİRLER
Amorium antik kenti
ANTİK KENTLER
İscehisar(sarıçayır)
Julia (İpsos)
Lysias
Metropolis
Ococlia
Otrus
Prymnessus
Sibidunda
Stectorium
Synnada (uhut)
amorium

.....Amorium antik kenti, Doğu Frigya'da (bugünkü Afyon ili), Ankara'nın 170 km. Güneybatısında yer almaktadır. Günümüzde, antik kentin bir bölümünün üzerinde Emirdağ ilçesine bağlı Hisarköy bulunmaktadır. Kazı çalışmaları, 1988 yılında Oxford Üniversitesi'nden Prof. R. M. Harrison tarafından başlatılmış, 1993'ten bu yana Dr. Christopher Lightfoot bu görevi üstlenmiştir, çalışmalar her yıl devam etmektedir. Amerium, Eski Tunç Çağından günümüze kadar yerleşim yeri olmuştur. Hititlerin döneminde bu kent"Aura" diye adlandırılmıştır. Amorium ise kentin Klâsik Çağdaki adıdır. Helenistik dönemde tam, Roma döneminde ise yarı özerk olan kent, İmparator adına bronz sikkeler bastırmıştır. Bizans döneminde önemi artmış, İstanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir. Bizans Döneminde yönetimi eline geçiren ve Frig Sülâlesi olarak bilinen sülâlenin kökeni, Amorium'a dayanır. Sülâle üç imparator çıkarmıştır.

Emirdağ/Hisarköy Örenyeri
(AMORİUM) Amorium şehri, Emirdağ ilçesinin 12 km. doğusundaki Hisar köyü toprağındadır. Hisarköy(Amorium) şehri, geniş bir ilçenin pazarı, ekim ve ticaret merkezi idi. Batıdan Dokimya'dan doğudan Plomelyum (Akşehir) ve kuzeyden Dorileum (Eskişehir)'dan gelen üç yolun kavşağında idi. Bir parasında, elinde başak ve haşhaş kellesi tutan şehir sembolü bulunması, Synnada gibi burada da haşhaş
bitkisinin ekiminin yapıldığını anlatıyor.

Mustafa Başbayraktar©2013