Nüfus: 127.730
GAZİEMİR - İZMİR
İLÇELER

..Gaziemir İzmir'in 13 Km güneyinde İzmir Aydın karayolu üzerinde yer almaktadır. Çatalkaya Dağı'nın eteğinde bulunan ilçenin yüzölçümü 59,722,000 m2 olup, denizden yüksekliği 114 m'dir. Akdeniz iklimi etkisindedir.

Gaziemir nüfusu 2000 yılında yapılan nüfus sayımlarından sonra resmi olmayan rakamlara göre 75000'lere ulaşmıştır. Gaziemir İlçesi bugün nüfus artısı yönünden Türkiye'nin en çok göç alan ilçelerinden biridir. İlçe nüfusu çeşitli ticaret erbabı , esnaf , memur, isçilerden oluşmaktadır. Gaziemir'in ilçe merkezinde 11 mahallesi vardır. Gaziemir'de 20 bin civarında konut ve 600 adet küçük ve orta ölçekli sanayi kurulusu ve çok sayıda işyeri bulunmaktadır. Gaziemir İlçesi etrafındaki fabrikalar ve hızla gelişen kooperatifleşme ile modern bir ilçe haline dönüşmüştür. Son on yıl içerisinde nüfus artısı buna bağlı olarak hızlı yapılaşmaya rağmen yeşilin halen korunduğu gürültü kirliliğinin olmadığı ender ilçelerden biridir. Bir Türk iskan yeri olarak,bugünkü Gaziemir'in esasını oluşturan Seydiköy ve civarı, varlığını, halk arasında Umur Paşa olarak tanınan, Aydınoğlu Gazi Umur Bey'e borçludur. Seydiköy'de bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Seyyid Mükremeddin Zaviyesi, buradaki ilk yerleşmenin çekirdeğini oluşturmuştur.
İlçemiz günümüzden 350-400 yıl kadar önce Konya Yöresinden gelen Yörük aşiretleri tarafından kurulmuştur. Aşiret Reisinin adının Seyda Ahmet olması nedeniyle buraya SEYDİKÖY denilmiştir. Seydi babanın ölümünden sonra mezarı köyün batısında bir tepenin eteğine yapılmıştır. Bundan sonra mezarı gerek aşiret halkı gerekse buraya sonradan yerleşen Rumlar tarafından bir ziyaret yeri haline getirilmiştir. Bu gelenek halen devam etmektedir.
Yörük aşireti hayvancılığın yanı sıra boş bulunan araziyi tarla, bag, bahçe haline getirmişlerdir. Tarlalar çok nüfus az olduğundan buralarda çalıstırılmak üzere ege adalarından Rumlar getirmişlerdir. Buralardaki topraklarin verimliliğini gören Rumlar ücret olarak toprak istemişler. Toprağın çokluğu nedeniyle bu istekleri köy halkı tarafından kabul edilmiştir. Böylece burada toprak sahibi olan Rumlar, buraya yerleşmeye başlamışlar. Kilise, kuyumcular çarşısı, konsolosluk , şaraphane ve yağ fabrikaları kurmuşlardır. Ayrıca İzmir'i zengin Rum aileleri tarafından buradaki bağ ve bahçeler satın alınmış ve sayfiye yeri olarak kullanılmıştır. Böylece toprağın büyük bir bölümü; Rumların eline geçmiş ve burası bir Rum köyüne dönüşmüştür.
Rumların Gaziemir'e yerleşmeleri kurtuluş savaşının sonlarına kadar devam etmiştir. kurtuluş savaşı sırasında yurdumuzu işgal eden yunanlılar ile Rumlar birlik olup burada yaşayan Türklere eziyet etmişlerdir.
Daha sonra 9 Eylül 1922 ‘de ordumuzun İzmir'e gelmesiyle yunan askerleriyle birlikte olan ve burada yaşayan Rumlarda Yunanistan'a kaçmışlardır.
Bundan sonra ilçe hemen hemen boş kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Sakarya, kadeş ve gülcemal gemileri ile mübadele yoluyla ülkemize gelen Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni Türkler Seydiköye Rumlardan boşalan evlere yerleşmişlerdir

Mustafa Başbayraktar©2013